Monday, 27 April 2009

SOALAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

1. Huraikan secara ringkas pandangan ahli psikologi tentang aliran strukturalisme.
Nyatakan TIGA komponen utama tentang pengalaman sedar.
2. Jelaskan maksud endogen (dalam individu) dan eksogen (luar individu) yang merupakan faktor-faktor mempengaruhi perkembangan manusia.
3. Nyatakan EMPAT cara guru berperanan menghadapi perbezaan individu di dalam bilik darjah.
4. Bezakan antara Teori Trait dengan Teori Behavioris dalam menerangkan tentang personaliti.
5. Nyatakan EMPAT prinsip pembelajaran yang berkesan bagi menarik perhatian murid-murid.
6. Berikan DUA prinsip pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam pembelajaran Ausubel.
7. Jelaskan maksud kecerdasan menurut Gardner. Nyatakan DUA kecerdasan (intelligence) manusia yang wujud secara semulajadi.
8. Berikan EMPAT ciri murid-murid sindrom Down.
9. Nyatakan DUA cadangan peningkatan kemudahan asas bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif.
10. Jelaskan DUA kebaikan mengintegrasikan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment